Quality policy

Quality policy

Generalni direktor “IMPERIUM SECURITY” d.o.o., Beograd i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 u delatnosti: Fizička zaštita objekata i javnih skupova, kao i procena rizika u zaštiti imovine, lica i poslovanja, te se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta organizacije. Naša politika i ciljevi su:

  • detaljno utvrđivanje zahteva i očekivanja korisnika uz predočavanje pripadajuće normativne regulative i raspoložive mogućnosti organizacije u vezi sa ispunjenjem zahteva, uz tendenciju tržišne ekspanzije
  • pri procesu pruzanja usluga strogo se pridržavati važeće zakonske regulative, standarda i usvojenih normativa, obezbeđujući za klijenta kvalitet po najvišim evropskim standardima, omogućivši klijentu uvid u procese rada uz nepoštedno vrednovanje kvaliteta.
  • uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno,
  • planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavršavanjem zaposlenih,
  • nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetnim održavanjem postojeće,
  • razvoj integisanog menadžment sistema (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima,
  • analiza rizika poslovnih procesa i delovanje u smislu njihovog prihvatljivog nivoa
  • štednja prirodnih resursa i energije,
  • informisanje, edukacija i podizanje svesti zaposlenih sa ciljem da preventivno deluju, menjaju navike i uključe se u nastojanja organizacije da poboljša svoj učinak zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu;
  • prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu,
  • uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu i bezbednost na radu
  • minimiziranje upotrebe opasnih materija i nastajanja opasnog otpada.
  • identifikovanje rizika kod poznatih uzroka povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje i njihov tretman
  • Minimizacija rizika za bezbednost i zdravlje zaposlenih

  Ovakav pristup kvalitetu sa orijentacijom na kupca, zaposlene i društvenu zajednicu u celini, sa stalnim poboljšanjima, uključujući i poboljšanja kvaliteta procesa uz neposredno vrednovanje od strane korisnika stvara osnove za efikasnije poslovanje i stvaranje materijalne podloge za razvoj organizacije i poboljšanje kvaliteta življenja svih zaposlenih i svih zainteresovanih strana. U tom smislu se i direktor privrednog društva opredelio za uspostavljanje i primenu savremenih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i njihovo neprestano poboljšanje, preuzimajući u tome lidersku ulogu, istovremeno očekujući od svih zaposlenih aktivan i kreativan doprinos u granicama njihovih ovlašćenja, nadležnosti i sposobnosti.

  Ostvarivanjem postavljenih ciljeva ispunjavamo viziju “IMPERIUM SECURITY” d.o.o Beograd u unapređenju ukupnog kvaliteta života i poslovanja u okruženju u kome poslujemo, sa tendencijom da “IMPERIUM SECURITY” d.o.o Beograd bude lider kvaliteta i pouzdanosti, nosilac razvoja savremene organizacije poslovanja, koja će odgovarati potrebama poslovanja kompanije i standardima evropskog društva, zaposlenih i osnivača.

  Beograd, 12.05.2019. godine